Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

justvictoire
take me somewhere nice
Reposted fromcube cube viatysiace-mysli tysiace-mysli
justvictoire

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viatysiace-mysli tysiace-mysli
justvictoire
0551 3ab5
Reposted fromlittlefool littlefool viarol rol
justvictoire
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
justvictoire
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viajustmadd justmadd
justvictoire
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vialentilka lentilka
justvictoire
Odgrzebywanie tego nie zmieni przeszłości... Sprawi tylko, że będziesz musiała przeżyć ją na nowo.
— Becca Fitzpatrick, Crescendo
justvictoire
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik vialentilka lentilka
justvictoire
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via100suns 100suns
justvictoire
"Próbuję tylko przez to wszystko przejść, rozumiesz? Staram się z tym wszystkim uporać po kolei, w nadziei, że to już koniec. A potem patrzę i widzę, że nic z tego. Zaraz pojawia się coś nowego. Chcę się wreszcie od tego uwolnić
— Lisa McMann "Koniec"
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vialentilka lentilka
justvictoire
9302 221a
justvictoire
0170 f13e
Reposted fromzie zie viakrainakredek krainakredek
justvictoire
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
justvictoire
justvictoire
justvictoire
5226 3525 500
Reposted fromoll oll
justvictoire
9743 9358
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamauak mauak
justvictoire
6240 bf59
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamauak mauak
justvictoire
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl